KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
HOTİÇ INTERNET SİTESİ ÜYELERİ, MÜŞTERİLERİ VE ZİYARETÇİLERİ
AYDINLATMA BİLDİRİMİ
 
 
Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞkapsamında hazırlanmıştır.
 
Veri Sorumlusu:
 
HOTİÇ AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(“Hotiç” veya “Şirket”)
 

Adresi

:

Merkez Mah. Sanayi Cad. Turin İş Merkezi B Blok No.3 Kağıthane / İstanbul

Mersis No

:

 0464001939500012

Telefon

:

 0212 294 59 00

Kep Adresi

:

 hoticayakkabi@hs02.kep.tr

E-posta

:

 crm@hotic.com.tr

 
Bu Aydınlatma Bildirimi ile;
 
-          Hotiç’in https://www.hotic.com.tr internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz (“Site Ziyaretçisi”),
-          Siteye üye olmanız,
-          Siteye üye olarak veya üye olmaksızın çevrimiçi alışveriş yapmanız,
-          Hotiç ürünlerinin satışının yapıldığı 3. Taraflara ait internet siteleri (“Çevrimiçi Kanallar”) üzerinden alışveriş yapmanız,
-          Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel ürün, hizmet ve kampanya bilgilendirmelerinin yapılmasını kabul etmeniz,
-          Şirketimize talep/şikayet/öneriler yöneltmeniz hal/hallerinde bu faaliyet ve süreçler kapsamında toplanacak ve işlenecek olan kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.
 
Hangi Tür Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?
 
Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak topladığı kişisel verilerinizi;
 
-          Siteyi ziyaret ettiğinizde;
-          Site üyesi olmanız halinde;
-          Site üzerinden üye olarak veya olmaksızın alışveriş yaptığınızda;
-          Satın aldığınız ürünü üçüncü kişiye göndermeniz halinde;
-          Hotiç’e ticari iletişim izni vermeniz halinde;
-          İletişim kanallarımız üzerinden talep/şikayet/öneriler ilettiğinizde ve ayrıca;
-          Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
-          Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
-          Hukuk işleri takip etmek ve yürütmek,
-          Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek,
-          Arşiv ve saklama faaliyetlerini yürütmek,
-          Veri güvenliği faaliyetlerini yürütmek,
-          İletişim faaliyetlerini yürütmek gibi amaçlarla temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.
 
Bu amaçlarla genellikle;
 
-          Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası gibi kimlik verileriniz,
-          Telefon numarası, e-posta adresi, adres gibi iletişim verileriniz,
-          Teslimat, fatura, sipariş bilgisi gibi müşteri işlem verileriniz,
-          IP adresi, IP adresi izleme ve kayıtları, sistem ve uygulama kullanıcı hesap bilgileri (kullanıcı adları, e-mail hesapları, log-in log-out tarihleri gibi) işlem güvenliği verileriniz işlenmektedir.
 
Daha detaylı olarak;
 
-          Siteyi ziyaretlerinizde;
 
Site kullanımlarınıza ilişkin analitik çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam ve tanıtımların yapılması, etkin bir müşteri deneyimi yaşamanız amaçlarıyla; Sitede çerezler kullanmakta ve Siteyi kullanmanız için gerekli olan zorunlu çerezlere ilişkin verileriniz“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak, performans ve reklam/hedefleme çerezlerine ilişkin  verileriniz ise vereceğiniz “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
 
Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.hotic.com.tr/pages/cerezpolitikasi adresinde yer alan çerez aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.
 
-          Siteye üye olmanız halinde;
 
 1.        Üyeliğinizin gerçekleştirilmesi, üye bilgilerinizin kaydedilmesi, üye girişinizin yapılması, üyeliğinizle ilgili bilgilendirmelerde bulunulması, üyelik sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla; ad, soyadı T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi/yeri gibi kimlik verileriniz, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri gibi iletişim verileriniz, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 
 1.       Üye olarak Site üzerinden alışveriş yapmak istendiğinizde kullanılmak amacıyla; kaydetmeniz halinde adres bilginiz “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.  
 
 1.        Üyelik esnasında, üyeliğinizin sistemlerimizde tanımlanabilmesi amacıyla; otomatik olarak atanmak suretiyle işlem güvenliği cihaz bilgisi, log kayıt bilgileri, login/ logout tarihi, IP adresi, IP adresi izleme ve kayıtları, sistem ve uygulama kullanıcı hesap bilgileri (kullanıcı adları, e-mail hesapları) gibi işlem güvenliği verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 
 1.       Tarafınıza sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti sunmamız amacıyla; iletişim verileriniz, alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, içeriği, teslim zamanı, sipariş numarası gibi müşteri işlem verileriniz, ödemenize ait detaylar gibi finansal verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
 
 1.        Üyelik işlemleri sırasında ya da Hotiç’e diğer iletişim kanallarından vereceğiniz bilgilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak ve Hotiç olarak bilgilerinizi güncel tutmak amaçlarıyla; ad soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyet gibi kimlik verileriniz, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres gibi iletişim verileriniz, Siteye üye olduğunuzda üyeliğinizin sistemde tanımlanabilmesi amacıyla  kullanıcı ID bilgileri gibi işlem güvenliği verileriniz “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
 
 1.         Ürün stoğa geldiğinde haberdar edilmek istemeniz halinde, bu talebinizi karşılamak amacıyla; talebiniz, talep etmiş olduğunuz ürüne ilişkin ayakkabı numarası gibi müşteri işlem verileriniz, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 
 1.       Site üyeliğiniz ve alışverişleriniz kapsamında size özel tekliflerin sunulması, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Site veya diğer üçüncü taraf ortamlarında Hotiç’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin yapılması gibi amaçlarla; ad soyadı, cinsiyet, doğum tarihi gibi kimlik verileriniz, cep telefonu numarası, il, ilçe, adres gibi iletişim verileriniz, Site içi aktivite bilgisi, kişisel yorum, tercih ve beğeniler, çerez kayıtları, iletişim tercihleri, kullanılan kampanya, indirim, promosyon bilgisi gibi pazarlama verileri, cihaz bilgisi,  login/ logout tarihi, IP adresi, IP adresi izleme ve kayıtları, sistem ve uygulama kullanıcı hesap bilgileri gibi işlem güvenliği verileriniz  “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 
 
-          Site üzerinden üye olarak veya olmaksızın alışveriş yaptığınızda;
 
 1.        Alışverişin tamamlanması, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturasının düzenlenerek tarafınıza gönderilmesi, mesafeli satış sözleşmesi kapsamında siparişin hazırlanması,  sevk irsaliyesinin hazırlanması, siparişin gönderimi veya siparişinizin size depo veya mağazalarımızdan ulaştırılabilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin (değişim, iade, ürün incelemesi gibi) verilebilmesi amaçlarıyla; ad soyadı, T.C. kimlik numarası gibi kimlik verileriniz, cep telefon numarası, e-posta adresi, adres gibi iletişim verileriniz, sipariş numarası, satın almış olduğunuz ürüne ilişkin ürün adı ve kodu gibi müşteri işlem verileriniz, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 
 1.       Satın almış olduğunuz ürüne ilişkin gönderilen memnuniyet anketine katılmayı tercih etmeniz halinde, memnuniyetinizi ölçmek amacıyla; telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz, satın almış olduğunuz ürüne ilişkin ayakkabı numarası bilgileri, alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği gibi müşteri işlem verileriniz “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
 
 1.        Alışverişin kredi/banka kartı ile yapılması halinde, ödemenin gereği gibi tahsil edilip edilemediğinin kontrol edilebilmesi amacıyla; kredi/banka kartı bilgileri (ilk 6 veya banka uygulamaları doğrultusunda ilk 8 ve son 4 hanesi), kartın ait olduğu banka, CVV gibi finansal verileriniz ve IP adresi bilgisi, ödeme log kayıtları gibi işlem güvenliği verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 
 
 1.       Hotiç ürünlerinin satışını yapan 3. Taraflara ait Çevrimiçi Kanallar üzerinden alışveriş yapmanız halinde, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturasının düzenlenerek tarafınıza gönderimini sağlamak, mesafeli satış sözleşmesi kapsamında siparişinizi hazırlamak, paketlemek, sevk irsaliyesi hazırlamak, teslim etmek, teslimat bilgilerini güncellemek gibi amaçlarla; ad soyadı gibi kimlik verilerinizi, telefon numarası, e-posta adresi, teslimat ve fatura adresi gibi iletişim verileriniz, ürün bilgisi, fiyatı, sipariş tarihi, sipariş içeriği gibi müşteri işlem verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 
-          Tarafınızca üçüncü kişilere ürün/hediye gönderilmesi halinde;
 
Siparişin ilgili kişiye ulaştırılabilmesi ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması amaçlarıyla; ilgili kişinin (adres) iletişim ve adres içerisinde bulunan ad soyadı gibi kimlik verileri “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
 
(Bu durumda kişinin aydınlatılmasına veya gerekli hallerde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk bu bilgiyi paylaşan kişi olarak tarafınıza aittir.)
 
-          Üçüncü kişiler tarafından adınıza ürün/hediye gönderilmesi halinde;
 
Siparişin tarafınıza ulaştırılabilmesi ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması amaçlarıyla; adres, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz ve adres içerisinde bulunan ad soyadı gibi kimlik verileriniz, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 
 
-          Hotiç’e Site üyelik aşamasında veya mağazalarımızda kasa önünde ticari iletişim izni vermeniz halinde;
 
Hotiç tarafından genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, hizmetlerimize ilişkin anket çalışmaları, müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalarının sunumu, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta vb.) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amaçlarıyla; ad soyadı gibi kimlik verileriniz, cep telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz, kullanıcı ID, log kayıtları gibi işlem güvenliği verileriniz, ticari iletişim izni bilgisi gibi pazarlama verileriniz “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.  
 
(İstediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, (i) “ret” yaparak, ticari iletişimi durdurabilir ve/veya (ii) Site üyeliğine dair açık rızanızı Sitede üyelik panelinizdeki Hesap Bilgilerim sekmesindeki bilgileri “düzenle” seçeneğini seçerek geri çekebilir ve üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.)
 
 
-          Çağrı merkezi, e-posta, Site, sosyal medya hesaplarımız ve benzeri iletişim kanalları üzerinden talep/şikayet/önerilerinizi iletmeniz halinde;
 
Destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayet/önerilerin takibi ve karşılanması amaçlarıyla; ad soyadı, paylaşmanız halinde T.C kimlik numarası gibi kimlik verileriniz, cep telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz, satın almış olduğunuz ürün bilgisi, fiyatı, sipariş tarihi, sipariş içeriği gibi sipariş bilgilerini içeren müşteri işlem verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  hukuki sebeplerine dayanarak  işlenmektedir.
 
Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz Nelerdir?
 
Veri sorumlusu olarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Site üzerinden çerezler vasıtasıyla, çevrimiçi doldurulan üyelik formuyla, üye olarak veya üye olmaksızın Site’den alışveriş yaptığınızda, satış sonrası talep/şikayet/önerilerinize ilişkin ürün iade/tadilat formu doldurduğunuzda, SMS, sesli çağrı gibi yöntemlerle ve ayrıca sosyal medya platformları ile Şirketimizin satış yaptığı e-ticaret platformları üzerinden toplayabilmektedir.
 
Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?
 
Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarımıza bağlı ve sınırlı olarak, Kanun’un 8. Maddesine göre yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.
 
Bu doğrultuda kişisel verileriniz; Şirketimizin ürün ve hizmet desteği aldığı tedarikçi firmalarına, iş ortaklarına, reklam ajansı, hukuk, muhasebe, mali müşavirlik ve denetim gibi uzman danışman kişi ve kurumlara; ödeme ve hesapların yönetimi gerektirdikçe bankalara, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için ödeme hizmet sağlayıcılarına, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcılarına; ürün sevkiyatı için kargo firmalarına; ilgili bayilerimize; ticari iletişim izni vermeniz halinde bu konuda hizmet aldığımız elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına ve İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye; bilgi teknolojileri, bilişim ve iletişim sistemleri, alt yapı ve veri tabanı hizmet sunucularına, dijital ajans ve dış kaynaklı hizmet sunucularına, kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kurum ve kuruluşlara, yasal ve idari yükümlülüklerimiz gerektirdikçe yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile yargı mercilerine aktarılabilecektir.
 
Şirketimiz, işleme amaçları ve operasyonlarının gerektirdiği ölçü ve sınırlarda, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlıklarda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla yurt dışında bulunan tedarikçilere veya tedarik ettiği sistemin (çerez işletim paneli gibi) sunucusunun yurt dışında bulunması dolayısıyla, kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama verilerinizi yurt dışına aktarabilecektir. Aktarımlar Kanun’un 9. Maddesi kapsamında yapılacak, şayet “açık rızanızın” alınması işleme şartına dayanmamız halinde, açık rızanız temin edilerek aktarım yapılacaktır.  
 
Kanun’un 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız Nelerdir, Bu Hakları Nasıl Kullanabilirsiniz?
 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
 
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
 
İlgili taleplerinizi;
 
1)      Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, Merkez Mah. Sanayi Cad. Turin İş Merkezi B Blok No.3 Kağıthane / İstanbul adresine göndererek,
2)      Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
3)      Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle hoticayakkabi@hs02.kep.tr KEP adresimize göndererek,
4)      İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden crm@hotic.com.tr adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.
 
Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.
 
Gerek yukarıda sayılan haklarınız için gerekse Aydınlatma Bildirimi ile ilgili ve bu bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm sorularınız için crm@hotic.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 
Saygılarımızla,
 
HOTİÇ AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ